Rekrutacja

UWAGA!
Druk podania do szkoły należy wziąć w sekretariacie lub pobrać na dole tej strony.

Wymagane dokumenty do SOSM II st.

 • podanie o przyjęcie;
 • oceny z I półrocza kl. VIII szkoły podstawowej
 • świadectwo ukończenia szkoły;
 • zaświadczenie ze sprawdzianu szkoły podstawowej;
 • świadectwo ukończenia podstawowej szkoły muzycznej, szkoły muzycznej I stopnia lub zaświadczenie od osoby u której uczeń pobierał lekcje prywatne;
 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • opinia księdza proboszcza;
 • opinia katechety;
 • fotografie (3 podpisane).

Wymagane dokumenty do SSM II st.

 • wypełniony formularz dla kandydatów;
 • życiorys;
 • kopia ostatniego świadectwa szkoły ogólnokształcącej (szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum);
 • świadectwo wykształcenia muzycznego (o ile kandydat posiada);
 • opinię księdza proboszcza o kandydacie;
 • dwa zdjęcia.

Wymagane dokumenty do SSM I st.

 • wypełniony kwestionariusz dla kandydatów;

Ważne terminy

 • Składanie dokumentów do SOSM II st.: do 18 czerwca 2020 r.
 • Przesłuchanie i rozmowa kwalifikacyjna do SOSM II st.: od 18 do 30 czerwca 2020 r.
 • Składanie dokumentów do SSM II st.: do 19 czerwca 2020 r.
 • Egzamin wstępny do SSM II st.: 20 czerwca 2020 r.
 • Składanie dokumentów do SSM I st.: do 26 czerwca 2020 r.
 • Badanie uzdolnień muzycznych do SSM I st.: 27 czerwca 2020 r.

Program egzaminu wstępnego do SOSM II st. i SSM II st.:

 • Wykonanie na fortepianie trzech zróżnicowanych stylistycznie utworów (polifoniczny, sonatina lub forma sonatowa, etiuda bądź utwór dowolny).
 • Przesłuchanie ogólnomuzyczne, sprawdzające słuch i znajomość zasad muzyki.
 • Zaśpiewanie z akompaniamentem przygotowanej przez kandydata pieśni kościelnej.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.
Pliki