Koncert Żeńskiej Scholi Gregoriańskiej Clamaverunt Iusti

W sobotę 20 sierpnia 2016 roku odbył się – w ramach obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski – w kościele księży salezjanów w Lutomiersku koncert pt. Ad fontium fides Christianorum.
Wystąpił zespół Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti pod dyrekcją Michała Sławeckiego prezentując chorał gregoriański.

Michał Sławecki - absolwent naszej szkoły - to jeden z najwybitniejszych specjalistów w Polsce z zakresu problematyki śpiewu gregoriańskiego a prowadzona przez niego Żeńska Schola Gregoriańska należy do czołowych zespołów tego typu w Europie.
Program koncertu odwoływał się do początków chrześcijaństwa w Polsce. Zaprezentowana przez wykonawców muzyka nawiązywała do tej jaka miała miejsce w liturgii Kościoła w tamtym czasie. Śpiewowi towarzyszyły fragmenty przemówień św. Jana Pawła II oraz utwory organowe ilustrujące rozważane treści.
Muzyczny fenomen jak zwykło się mówić o chorale gregoriańskim, w doskonałym wykonaniu Żeńskiej Scholi gregoriańskiej Clamaverunt Iusti, rozbudził w słuchaczach podziw i najwyższe uczucia.
Koncert był prawdziwą ucztą duchową muzyki i słowa, która przeniosła słuchaczy do źródeł wiary chrześcijańskiej.
Koncert odbył się pod Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia i przy wsparciu Promuje Łódzkie.

Tagi