Towarzyszenia Organowe - Pieśni Przygodne

W kwietniu 2018 roku ukazał się kolejny tom towarzyszeń organowych wydany nakładem naszej szkoły – Pieśni przygodne.

Tom IV towarzyszeń organowych (format A4) zawiera akompaniamenty organowe do 214 pieśni.

Autorami opracowań są muzycy salezjańscy: ks. Jan Bedbarz, ks. Piotr Brzyski, ks. Antoni Chlondowski, ks. I.O. Mański, ks. Karol Lewandowski, js. Stanisław Orminski, ks. Zbigniew Malinowski, ks. Jacek Kochański , ks. Karol Lewandowski i ks. Zbigniew Malinowski i ks. Mirosław Wyszogrodzki.

Poniżej w pdf-ie załączone jest spis treści IV tomu.

Pliki
Tagi