Towarzyszenie organowe - Adwent i Boże Narodzenie

Pierwszym tomem towarzyszeń organowych na okres Adwentu i Bożego Narodzenia Salezjańskie Szkoły Muzyczne w Lutomiersku rozpoczynają wydawanie opracowań pieśni na poszczególne okresy liturgiczne.

W pierwszym tomie znajdują się opracowania akompaniamentów organowych 34 śpiewów na okres adwentu i 61 na okres Bożego Narodzenia.
Wyjątkowość opracowań polega na kilku towarzyszeniach do tej samej pieśni.
Muzycy, organiści według upodobań i umiejętności mogą dokonywać wyboru poszczególnych wersji.
Autorami opracowań są muzycy salezjańscy: ks. Antoni Chlondowski, ks. I.O. Mański, ks. Zbigniew Malinowski, ks. Jacek Kochański , ks. Karol Lewandowski i ks. Zbigniew Malinowski.

Pliki
Tagi