Warsztaty chóralne i koncert

W dniach od 26-28 października 2018 roku odbyły się w naszej szkole warsztaty chóralne. Uczestnikami warsztatów były dwa chóry: chór Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy i chór naszej szkoły.

Podczas warsztatów przygotowywane były utwory na koncert, który odbędzie się w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy z okazji 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – m.in. Completorium G.G. Gorczyckiego.

Prowadzącymi warsztaty byli: dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska i ks. dr hab. Kazimierz Dąbrowski. W czasie trwania warsztatów oprócz prób był też czas na spotkania integracyjne (dyskoteka i in.).

Akompaniatorami na organach i fortepianie byli: Michał Dzięcioł, Wojciech Acalski i Konrad Papiernik.

Na zakończenie warsztatów w niedziele po Mszy św. o godz. 10.00 w kościele w Lutomiersku odbył się koncert uczestniczących w warsztatach chórów.

Tagi