Zaczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021

Po długiej nieobecności z powodu zdalnego nauczania, wróciliśmy do nauki stacjonarnej.

Nowy rok szkolny przywitaliśmy, uczestnicząc w uroczystej Mszy świętej której przewodniczył ks. Kazimierz Dąbrowski w intencji Wspólnoty szkolnej.
Następnie odbyły się spotkania w poszczególnych klasach z wychowawcami szkolnymi i internackimi.
W tym roku szkolnym oprócz nowych uczniów w Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia powitaliśmy również uczniów I klasy powstałej w ubiegłym roku Salezjańskiej Szkoły Muzycznej I stopnia, która z dniem 1 września 2020 roku uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.
Wszystkim uczniom życzymy owocnej pracy w nowym roku szkolnym.

Tagi