Zakup nowych komputerów

Szkoła nasza podpisał umowę na realizację zadania dofinansowanego ze środków MKiDN.

W rama zadania zostanie zmodernizowana sala komputerowa.

Tagi