Dziennik elektroniczny

Drodzy rodzice!

Nasza szkoła wprowadziła dziennik elektroniczny. Jest on prowadzony na razie tylko w zakresie ocen i frekwencji. Aby uzyskać dostęp do e-dziennika należy dostarczyć do szkoły adres e-mail rodzica (lub obojga rodziców - jeśli chcą mieć niezależny dostęp do e-dziennika).

Istnieją dwa sposoby dostarczenia tego adresu:

  1. Osobiste dostarczenie do sekretariatu,
  2. Dostarczenie przez dziecko do sekretariatu następujących danych:
  • imię i nazwisko dziecka,
  • imię i nazwisko rodzica (lub obu rodziców),
  • adres mailowy rodzica (lub obu rodziców),
  • podpis rodzica.

Nie będą natomiast przyjmowane adresy mailowe przesyłane drogą elektroniczną, ponieważ dowolna osoba mogłaby podać się za rodzica i wyłudzić dostęp do czyichś ocen. Po zarejestrowaniu adresu(-ów) w aplikacji będzie możliwy dostęp do dziennika

Sposób dostępu do e-dziennika:

W razie problemów można przesłać wiadomość - pytanie, na adres lutomiersk@salezjanie.pl lub zadzwonić do sekretariatu szkoły - tel. 42 236 91 10.