Organy firmy Carla Berschdorfa

Data wydarzenia: 
2001

DYSPOZYCJA:
40-głosowe organy firmy Carl Berschdorf Neisse o trakturze elektropneumatycznej

Manuał III: 12 głosów, C – a4 (70 tonów)
1. Pryncypał 8’
2. Salicet 8’
3. Kwintadena 8’
4. Bourdon 8’
5. Pryncypał skrzypcowy 4’
6. Róg nocny 4’
7. Kwinta 2 1/3’
8. Blocflet 2’
9. Tercja 1 3/5’
10. Siflet 1’
11. Cymbel 3 ch.
12. Krummhorn 8’

Manuał II: 9 głosów, C – a3 (58 tonów)
1. Koncertflet 8’
2. Dolkan 8’
3. Gedekt 8’
4. Pryncypał 4’
5. Harfa
6. Schwigel 2’
7. Kwinta 1 1/3’
8. Szarf 3 ch.
9. Obój 8’

Manuał I: 11 głosów, C – a3 (58 tonów)
1. Gedekt 4’
2. Burdon 16’
3. Pryncypał 8’
4. Holflet 8’
5. Gemshorn 8’
6. Oktawa 4’
7. Rurflet 4’
8. Kwinta 2 2/3’
9. Super-oktawa 2’
10. Mixtura 3 – 4 ch.
11. Trompet 8’

Pedał: 6 + 2 głosy, c-f 1 (30 tonów)
1. Pryncypałbas 16’
2. Subbas 16’
3. Zarbas 16’
4. Oktawbas 8’
5. Fletbas 8’
6. Chorałbas 4’
7. Mixtura 3 ch.
8. Puzon 16’

Koppeln:
1. Manualk. II/I
2. Maualk. III/II
3. Unteroctavk. III/I
4. Manualk. III/I
5. Oberoctavk. III/I
6. Unteroctavk. III M
7. Oberoctavk. III M
8. Pedalk. I
9. Pedalk. II
10. Pedalk. III

Przyciski:
P
MF
F
FF
O (Anslosen)
Einf. Handreg.
Einf. Vorbereitg. 1 (W. Komb.)
Einf. Vorbereitg. 2 (W. Komb.)
Einf. Koppeln
Einf. Rohrwerke
Einf. Pedalpiano (Ant Ped)
Przyciski nożne:
III/P
II/P
I/P
Tutti
Crescendo (walec)
Tremolo
Harfen Dampf.
Schwellwerk III

Prospekt