Zapraszamy do nauki w naszej Szkole !!!

Są jeszcze wolne miejsca do klasy I SOSM II st. na rok szkolny 2021/2022.
Z A P R A S Z A M Y ! ! !