Informacje o szkole

Historia

Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Lutomiersku powstała w roku 1996. Kontynuujemy w niej tradycje Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu założonej prawie sto lat temu w Przemyślu przez ks. Antoniego Chlondowskiego, wybitnego kompozytora użytkowej muzyki kościelnej. Szkoła przemyska działała - z przerwą w latach okupacji niemieckiej - do 1963 roku, kiedy to decyzją ówczesnych władz komunistycznej Polski została zlikwidowana... jak się okazuje nie na zawsze! W tej wielce zasłużonej dla polskiej kultury muzycznej szkole kształciło się ponad tysiąc uczniów, z których bez mała sześciuset otrzymało Dyplom ukończenia nauki. Wśród nich znajduje się wiele znakomitości, m. in. Feliks Rączkowski, Tadeusz Jarzęcki, czy Marian Sawa.

Salezjańskie Szkoły Muzyczne w Lutomiersku

Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia (SOSM), Salezjańska Szkoła Muzyczna II stopnia (SSM II) i Salezjańska Szkoła Muzyczna I stopnia (SSM I) są szkołami katolickimi niepublicznymi, prowadzonymi przez Zgromadzenie Salezjańskie. SOSM i SSM II są szkołami na prawach szkół publicznych.

Wychodząc naprzeciw życzeniom rodziców, staramy się wychowywać w duchu chrześcijańskich zasad.

 • W wychowaniu młodzieży korzystamy ze zdobyczy systemu wychowawczego Księdza Bosko.
 • Szkoła jest bezpieczna.
 • Szkoła jest mała, stąd też możliwe jest realizowanie personalistycznej wizji wychowania: wychowawcy znają każdego ucznia i są życzliwymi, opiekuńczymi przewodnikami młodzieży.

Stawiamy sobie za cel ...

... wykształcenie profesjonalnej kadry organistów i muzyków przygotowanych zarówno do pracy w kościele, jak i podjęcia studiów muzycznych.

zapewniamy ...

... nowoczesny internat, wyżywienie, całodobową opiekę wychowawców oraz profesjonalną kadrę dydaktyczną.

posiadamy ...

... 40-głosowe elektropneumatyczne organy koncertowe firmy Carla Berschdora, 11-głosowe i 9-glosowe organy mechaniczne, kilkanaście organów elektronicznych, wystarczającą ilość fortepianów i pianin oraz pełną obsadę instrumentalna orkiestry dętej.

Tryb kształcenia

SALEZJAŃSKA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W LUTOMIERSKU

 • Przyjmujemy uczniów po ukończonej Szkole Podstawowej i z przygotowaniem muzycznym na poziomie Szkoły Muzycznej I stopnia.
 • Szkolny program kształcenia obejmuje przedmioty ogólnokształcące, umożliwiające uzyskanie matury oraz przedmioty muzyczne (te same, które obowiązują uczniów Szkół Muzycznych II stopnia na wydziale instrumentalnym w klasie organów), a także specyficzną dla profilu szkoły,grupę przedmiotów z zakresu wykonawstwa muzyki kościelnej.
 • Uczeń po czterech latach nauki: uzyskuje świadectwo dojrzałości, zdobywa dyplom Szkoły Muzycznej II stopnia, otwiera sobie drogę do dalszych studiów na dowolnej uczelni wyższej i zdobywa dyplom organisty.

SALEZJAŃSKA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

 • Przyjmujemy uczniów z przygotowaniem muzycznym na poziomie Szkoły Muzycznej I stopnia.
 • Celem kształcenia w SSM jest wszechstronne praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów do pełnienia funkcji muzyka kościelnego..
 • Absolwenci szkoły otrzymują państwowy dyplom ukończenia Szkoły muzycznej II stopnia, oraz dyplom organisty uprawniający do podjęcia pracy na stanowisku organisty kościelnego.

SALEZJAŃSKA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

 • jest niepubliczną szkołą artystyczną o 6-letnim i 4-letnim cyklu kształcenia, przy czym kształcenie odbywa się tylko w zakresie przedmiotów muzycznych. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
 • Celem kształcenia w SSM I stopnia jest:
  • umuzykalnianie dzieci poprzez naukę gry na instrumentach (fortepian, organy) oraz muzykowanie w zespołach wokalnych;
  • upowszechnianie wiedzy muzycznej dotyczącej zapisu nutowego i budowy utworów muzycznych;
  • rozbudzenie zainteresowań muzycznych w kierunku historii muzyki i literatury muzycznej.

Zasady rekrutacji do naszej szkoły

Galerie

Nasza szkoła

widok na obiekt od strony wschodniej
Lipiec 2015