Kadra

Nauczyciele i pracownicy szkoły

dyrekcja

ks. Dąbrowski Kazimierz - dyrektor szkoły, akompaniament liturgiczny, chór, śpiew liturgiczny
ks. Malinowski Zbigniew - zastępca dyrektora szkoły, liturgika, akompaniament liturgiczny
ks. Jacek Brzeziński - administrator,
ks. Skowron Dariusz - kierownik internatu, z-ca dyrektora szkoły, religia, śpiew liturgiczny, akompaniament liturgiczny, chorał gregoriański

nauczyciele

Adrianowska Agnieszka - przyroda, biologia, godzina wychowawcza, wychowanie fizyczne
Celmer Magdalena - język niemiecki
Cichońska Urszula - fortepian
Holtz Szymon - organy
Kępińska Beata - organy
Kmiecik Adrian - Historia i społeczeństwo
Kossakowski Dariusz - zespół kameralny, Orkiestra
Kowalska Barbara - geografia
ks. Wyszogrodzki Mirosław - organoznawstwo, chorał gregoriański, akompaniament liturgiczny
Kułak Sławomir - historia, język angielski
Lenarczyk-Paprocka Dominika - kształcenie słuchu
Łuczak Zbigniew - fortepian
Małecki Michał - fortepian
Maros Beata - język niemiecki (rozszrzenie)
Marszałek Mirosława - język polski
Merecka-Kułak Emilia - godzina wychowawcza, język polski, WOS
Mielczarek Renata - matematyka
Nowak-Górska Agata - fortepian
Paździor Marcin - , formy muzyczne
Puchalska Barbara - improwizacja organowa
Stasiak Andrzej - matematyka, fizyka, godzina wychowawcza, podstawy przedsiębiorczości, informatyka
Stępnik Elżbieta - godzina wychowawcza, historia muzyki, literatura muzyczna
Sujecka Dorota - język angielski
Targowski Marek - harmonia, kształcenie słuchu, zasady muzyki
Walczak Joanna - język angielski (rozszrzenie)
Wanke Gabriela - fortepian

inni pracownicy

Augustyniak Roman - konserwator,
kl. Cendrowski Maciej - wychowawca w szkole i internacie,
ks. Kaliński Bernard - spowiednik,
Świerczyński Józef - konserwator,

sekretariat

Adamiak Aneta - księgowa,