kl. Maciej Cendrowski

Pełniona funkcja: 
wychowawca w szkole i internacie
Dodatkowe informacje
Imieniny: 
17 lipca