ks. dr hab. Kazimierz Dąbrowski

Pełniona funkcja: 
dyrektor szkoły
Nauczane przedmioty: 
akompaniament liturgiczny
chór
śpiew liturgiczny
Kontakt: 
kdabrowski@salezjanie.pl
Dodatkowe informacje
Imieniny: 
4 marca

W SOSM od początku.

Ukończył KUL (teologia) i Akademię Muzyczną w Łodzi. W 2006 roku uzyskał w Akademii Muzycznej w Gdańsku stopień doktora a w 2013 doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.

Prowadzi zajęcia w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli szkolnictwa artystycznego.