ks. mgr Dariusz Skowron

Pełniona funkcja: 
kierownik internatu, z-ca dyrektora szkoły
Nauczane przedmioty: 
religia
śpiew liturgiczny
akompaniament liturgiczny
chorał gregoriański
Dodatkowe informacje
Imieniny: 
19 grudnia

W SOSM od 1 lipca 2019 roku. Jest kierownikiem internatu.