mgr Michał Olszewski

Nauczane przedmioty: 
organy
Dodatkowe informacje
Imieniny: 
29 września

W SOSM pracuje od początku jej istnienia.

Na Akademii Muzycznej w Łodzi ukończył dwa kierunki- Organy (z wyróżnieniem w klasie prof. M. Pietkiewicza) i Klawesyn (w klasie prof. E. Piaseckiej).
Dwukrotnie był czynnym uczestnikiem mistrzowskich kursów interpretacji muzyki organowej (Stifung fur internationale Meisterkurse fur Musik) prowadzonych przez Jehana Guillou w Zurichu oraz wiele innych kursów interpretacji muzyki organowej i klawesynowej.

Poza Lutomierskiem pracuje w PSM II stopnia w Kielcach.

W czasie wolnym rozwija swoją pasję fotograficzną, zajmuje go analiza techniczna wyników finansowych oraz trading. Uprawiany sport - taekwondo.

Motto: "Prawdziwy nauczyciel powinien być zawsze najpilniejszym uczniem" /Maksym Gorki/