Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego /pp/ (godz. 9.00)

Data wydarzenia: 
4 maja 2021 r.