Patron

ks. Antoni Chlondowski - patron Salezjańskich Szkół Muzycznych w Lutomiersku

Ks. Antoni Hlond (Chlondowski) (1884-1963) - kompozytor muzyki religijnej i świeckiej, założyciel Salezjańskiej Szkoły organistów w Przemyślu, pedagog, autor podręczników muzycznych, wydawca, niestrudzony działacz na polu organizacji kościelnego życia muzycznego. Jest on dziś znany przede wszystkim pod pseudonimem Antoni Chlondowski, którym podpisywał swoje utwory muzyczne.

Ks. Antoni Chlondowski, obdarzony bogatą inwencją twórczą niezmiernie wzbogacił wszystkie dziedziny muzyki kościelnej, tworząc przede wszystkim utwory dla różnych zespołów chóralnych, przeznaczone na poszczególne okresy i uroczystości roku liturgicznego. Ta przystępna pod względem wykonawczym, głęboko sakralna w swoim charakterze muzyka, zyskała wielką popularność.

"Nie ma organisty w Polsce, nie ma w Ojczyźnie naszej kościoła, nie ma chóru kościelnego, który by nie korzystał z dzieła życia ks. Antoniego" - stwierdził w 1963 roku znany muzykolog ks. Gerard Mizgalski.